Param Kredim
Ev Almak İçin Birikim Yapmak | YAZIYI OKUYUN
fi
Anasayfa > KREDİ HABERLERİ > Krediyi Erken Kapatma Hayat Sigortası

Krediyi Erken Kapatma Hayat Sigortası

Tarih: 16.11.2022
Güncel: 28.04.2023
krediyi erken kapatınca hayat sigortası

Krediyi Erken Kapatma Hayat Sigortası Bankalardan ve finansal kurumlardan kullanılan bireysel kredi niteliği taşıyan kredilerde bir takım sigortaların yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanılan bireysel kredinin çeşidine göre farklılaşan bu sigortalarda en yaygın olarak yapılan sigorta hayat sigortası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hayat sigortasının yapılmasında ki amaç kredi vadesi içerisinde kredi çeken kişinin vefat etmesi yada kalıcı olarak sakatlık durumunun kanıtlanması durumunda kredinin sigorta eden tarafından kapatılmasını sağlamaktır.

Normalde kişilerin kendilerine de yaptırabileceği hayat sigortası finansal kuruluşlardan çekilen kredilerin bir nevi teminatı olarak değerlendirilmektedir. Bankalar tarafından yapılması zorunlu kılınan hayat sigortası genellikle kredi onaylandıktan sonra para hesaba düşmesinin akabinde yapılmaktadır.

Kredi hayat sigortası yaptırılırken hayat sigortasının vadesi kredi vadesi ile uyumlu bir şekilde tercih edilerek yaptırılmaktadır. Yapılan hayat sigortaları tüm kredi vadesini içeren vade de peşin olarak yapılabileceği gibi yıllık olarak yinelenen türde de yaptırılabilmektedir.

Finansal kurumlar tarafından yaptırılması zorunlu tutulan hayat sigortaları genellikle kredi hangi kurumdan çekiliyorsa bu kurumun anlaşmalı olarak çalıştığı sigorta şirketleri aracılığı ile kesilmektedir.

Krediyi Erken Kapatırsam Hayat Sigortası Bedeli Ne Olur?

Bireysel krediler belirli vadelerde kullandırılan nakdi kredileri kapsamaktadır. Bazı durumlarda kredi çekenler bu kredileri ödeme vadeleri gelmeden erken kapatmayı talep edebilmektedirler.

Bütçelerinde oluşan değişimler, gelişen ekonomik koşullar gibi pek çok etkenden kaynaklanabilecek bu durumlar beraberinde pek çok soruyu da getirmektedir.

Bunlardan bir tanesi de krediyi erken kapatırsam kullanım anında tahsil edilen hayat sigortasının akibitenin ne olacağı konusudur. Bu gibi durumlarda krediyi hangi kurumdan aldıysanız bu bankaya müracaat ederek tahsil edilen hayat sigortasının ileriye dönük kısmını kapsayan prim tutarlarının iadesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Krediyi Erken Kapatma Hayat Sigortası

Sigorta yapan şirkete direkt yapılan başvurular sonuç vermeyecek olup direkt olarak bankaya talimat vermeniz iade işlemlerinizin başlatılması için yeterli olmaktadır. Erken ödeme işlemlerini tamamladıktan sonra yazacağınız yazılı dilekçeler ile kredi teminatı olarak kesilen hayat sigortasının ilişiği kalmayan kısmının iadesini talep edebilirsiniz.

Kredi Kartı Son Ödeme Tarihi Geçerse Ne Olur

Bu talepleriniz öncelikle banka kısmında değerlendirilerek kredi ile ilgili her hangi bir yükümlülüğünüzün kalıp kalmadığı kontrol edildikten sonra yetkili birimlerce ilgili sigorta acentasından iade işlemleri başlatılacaktır. Talepleriniz sonuçlandığında kalan sigorta primleriniz krediyi kullanmış olduğunuz kurumda bulunan cari hesabınıza alacak olarak kaydedilecektir.

Türk Borçlar Kanununda yer alan kredinin erken kapatıldığı takdirde kredi çekenlerin haklarını içeren kanun maddesi uyarınca peşin tahsil edilen hayat sigorta bedelinin ilişiği kalmayan kısmının tüketiciye geri iade edilmesi hükmü bulunmaktadır.

Finansal kurumlara yaptığınız yazılı başvurularda bu konu ile ilgili sonuç alınamadığı takdirde kredi çeken kişilerin durumu Tüketici Hakem heyetine taşıma hakkı da bulunmaktadır. Bu gibi noktalarda krediyi çekme anında kurumlar tarafından imzalatılan kredi sözleşmelerinin bir nüshasının alınması yerinde olacaktır.

Krediyi Erken Kapatma Hayat Sigortası
Krediyi Erken Kapatma Hayat Sigortası

krediyi erken kapatırsam hayat sigortası

Bir bankadan kredi çekerken kredi bitimine boyu ödeme yapılması zorunludur. Ömür boyu ödemenin amacı, borçlunun ölümü halinde sigorta şirketinin kanuni mirasçılarına olan borcunu ödemektir. Birçok kişi, kredinin verildiği sırada ödenen sigorta tutarının geri alınabilir olup olmadığını merak eder. Hayat sigortası satın alındıktan sonra iade edilebilir. Ancak çoğu insan bu bilgiye sahip değildir.

Ödeme geri ödemesi hakkında bilgi verme konusundaki isteksizlik.

Hayat sigortası iademi nasıl alabilirim? Kredi borcunu erken kapatmanın maliyeti, sigorta primlerinin talep edilmedikçe geri ödenmemesi ve bazen 24 ay kredi kullananlar için 36 ay sigorta, iade talep edilirse bankaya ödenecek ek primler .

Krediyi Erken Kapatma Hayat Sigortası, banka geri ödemeye zorlayacaktır. Sigorta primi tahsilatı için gerekli olan veriler her yıl o yılın kanunu Resmi Gazete’de yayımlanır.

Bu tarihler arasında bireysel taleplerde bulunulabilir. İade beyanı için sigorta şirketinden yardım isterken bankanın internet sitesi üzerinden de ilgili kurumlarla iletişime geçebilirsiniz.

Ön Ödemeli Kredi Geri Ödeme Borçlular, sigorta defterleri değil, ön ödemeli kredilerde geçim desteği için doğrudan bankaya başvurmalıdır. Bankaya sözlü başvuruda bulunarak prim talebinde bulunabilirsiniz. Bu nedenle para sigorta şirketleri tarafından yaratılır ve orada olması gerekir. ( sigorta hesabında )

Alacak tahsilatı yoluyla bankalara nakit ödeme ihtiyaçlarının karşılanmasında kredibiliteniz ve düzenli geliriniz dikkate alınır.

Bu nedenle kredi alabilmek için krediden çektiğiniz tutarı karşılayacak hayat sigortası yaptırmanız gerekmektedir.

Hayat sigortası parası nasıl geri alınır?

Hayat sigortası poliçesi bir ölüm riski sigortasıdır ve sigorta primleri ödendiği sürece poliçe devam eder. Eğer sigortalı kişi hayatta kalmışsa, sigorta şirketi herhangi bir ödeme yapmaz ve poliçe sona erer. Ancak, sigortalı kişi ölmüşse, sigorta şirketi öngörülen tutarı ödeyecektir.

Sigorta poliçesi üzerinde belirtilen ölüm durumları gerçekleştiğinde, sigorta şirketi, sigortalının ölümüne ilişkin belgeleri talep ederek ödeme yapar. Ödeme almak için, sigorta şirketi ile iletişime geçerek gerekli belgeleri (örneğin ölüm belgesi, sigortalının kimlik belgesi gibi) hazırlamanız gerekiyor.

Sigorta şirketi, belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu onayladıktan sonra ödeme yapar. Ödemenin yapılacağı kişi ise poliçede belirtilen “yararlanıcı” olarak tanımlanır. Eğer yararlanıcı belirtilmemişse, ödeme sigortalının varislerine yapılır.

Ancak, hayat sigortası poliçesi sözleşmesinde belirtilen özel durumlar ve şartlar varsa, ödeme almak için bu şartların da sağlanması gerekebilir. Bu nedenle, hayat sigortası poliçenizde belirtilen ödeme koşullarını ve yararlanıcıları dikkatlice incelemeniz önemlidir.

Kredi borcu bitti hayat sigortası geri alınır mı?

Hayat sigortası poliçesi bir ölüm riski sigortasıdır ve sigortalı kişinin hayatta olması halinde ödeme yapılmaz. Kredi borcunun tamamlanması, hayat sigortası poliçesi üzerindeki yükümlülükleri sona erdirir. Bu nedenle, kredi borcunun tamamlanması durumunda hayat sigortası primleri artık ödenmeyecektir.

Ancak, hayat sigortası poliçesi üzerinde belirtilen özel durumlar varsa, örneğin poliçenin nakit değeri varsa veya belli bir tutarın üzerinde bir teminat bulunuyorsa, poliçenin devam etmesi mümkün olabilir.

Hayat sigortası primleri ödendikten sonra, ödeme süreci yalnızca sigortalının ölümü durumunda gerçekleşir. Kredi borcunun tamamlanması, sigorta poliçesinde belirtilen şartlar yerine getirildiği için, hayat sigortası primleri geri alınmaz. Ancak, sigorta poliçesi üzerindeki teminat tutarının kalan kısmı varsa, bu tutar sigorta şirketi tarafından ödenir.

Kredi devam ederken hayat sigortası iptal edilir mi?

Krediye bağlı hayat sigortası genellikle kredi süresince sigortalanması gereken bir zorunluluktur. Kredi borcunun geri ödenmesi amacıyla yapılan bu sigorta, kredi borcunu ödeyememe riskine karşı borçlu ve kredi sağlayan banka arasında bir güvence sağlamak için kullanılır.

Kredi devam ederken hayat sigortası iptal edilemez. Çünkü sigorta, kredi borcunun ödenmesini garanti etmek amacıyla kredi süresince devam etmesi gereken bir sözleşmedir. Sigorta poliçesi üzerinde belirtilen primlerin düzenli olarak ödenmesi gerekmektedir ve sigortanın devam etmesi için önemlidir.

Ancak, kredi borcu tamamlandıktan sonra hayat sigortası poliçesi feshedilebilir. Bu durumda, poliçe sahibi, sigortanın devam etmesini istemediğini belirten bir yazılı talepte bulunarak poliçeyi iptal ettirebilir. Sigorta şirketi, poliçenin feshedilmesinin ardından prim iadesi yapabilir. Ancak, bu tutar sigorta poliçesi üzerinde belirtilen şartlar ve koşullar çerçevesinde belirlenir.

Hayat sigortası ücreti geri alınabilir mi?

Hayat sigortası primleri, sigorta poliçesi üzerinde belirtilen şartlar ve koşullar çerçevesinde belirlenir ve önceden belirlenen bir ödeme programına göre düzenli olarak ödenir. Hayat sigortası primleri ödendikten sonra, poliçe sahibi poliçenin süresinin dolması veya poliçenin iptal edilmesi gibi belirli koşulların gerçekleşmesi durumunda, primlerin bir kısmı geri ödenebilir.

Hayat sigortası primlerinin geri ödenmesi için, poliçenin nakit değeri veya iadesi üzerinde belirtilen belirli koşulların olması gereklidir. Poliçede belirtilen nakit değer veya iade koşulları, poliçenin ne zaman feshedilebileceği ve sigortalı kişinin ne zaman poliçeden para alabileceği ile ilgilidir. Bu koşullar genellikle poliçenin alınmasından itibaren belirli bir süre sonra geçerli olur.

Krediyi Erken Kapatma Hayat Sigortası poliçesi nakit değer veya iade koşullarını taşımıyorsa, primler geri ödenmez. Ancak, poliçe üzerinde belirtilen yararlanıcılara ödeme yapılır. Bu nedenle, hayat sigortası poliçesi alırken, poliçenin koşullarını ve yararlanıcılarını dikkatlice incelemeniz önemlidir.

Krediyi Erken Kapatma Hayat Sigortası

Param Kredim / Tufan DEMİRCİ
Krediyi Erken Kapatma Hayat Sigortası
Bu Makaleye Yorum Yapın

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git